Mūsų vienuolyne svečiavosi apaštalinis nuncijus

Rugsėjo 14 d., minint Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę, mūsų namuose lankėsi brangus svečias (ir mūsų kaimynas!) – apaštalinis nuncijus Lietuvoje Jo Ekscelencija arkivysk. Petar Antun Rajič.

„Labai džiaugiuosi, kad šiandien esu pas jus. Esame kaimynai, o dar labiau mus suartina tikėjimas ir tarnystė Bažnyčioje“, – vienuolyno koplyčioje aukotų šv. Mišių metu homiliją pradėjo apaštalinis nuncijus.

Jis priminė mus turint didelę malonę pažinti Kryžiaus slėpinį iš vidaus: „Dažnai pasaulyje stipriai jaučiame blogį ir stebimės, kodėl Dievas jį leidžia? Kodėl leidžia jam taip plačiai išplisti? Kai matome plintantį blogį ir tariamai nieko nedarantį Dievą, tai – išbandymas sielai. <…> Šio slėpinio raktas yra Jėzaus kryžius, ir šis slėpinys mus trikdo. Laukiame dieviškos, akivaizdžios, triumfuojančios pergalės, o Dievas mums parodo labai nuolankią pergalę“.

Arkivysk. P. A. Rajič pažymėjo, kad Dievas leidžia blogiui vykdyti puolimą, kad jis būtų dar tvirčiau nugalėtas. Nugalėti blogį leidžiant jam išplisti, mirtimi nugalėti mirtį, skausmu – skausmą – tai gili paslaptis.

Tačiau ji yra mums pažini: „Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį Sūnų“ (Jn 3,16). Jėzus atvėrė mūsų patirtį Dievo Dvasiai, Dievo Meilei, perkeisdamas ne išoriškai, bet iš vidaus. Ir tai mums leidžia pasiekti nuolankią, meilės kupiną, pergalę, rasti ją blogyje, kančioje. Tai yra proga mylėti dar tyresne meile – meile iki galo, visiškai atsiduodančia meile.

Kai jaučiame savyje pasipiktinimą blogiu, pasak apaštalinio nuncijaus, turime priimti dievišką atsaką. Kiekvieną kartą, kai žvelgiame į Nukryžiuotąjį Jėzų, privalome atsiminti, kad Jo šlovės sostas buvo Kryžius, ant kurio buvo nugalėtas blogis ir pasaulio nuodėmė. Jėzus pergalingai viešpatauja nuo kryžiaus ir yra išaukštintas dėl savo begalinės meilės žmonijai.

„Tad prisiartinkime prie Jo, nešdami savo gyvenimo kryžius. Pasimokykime iš Viešpaties Jėzaus pasiaukojančios meilės. Jis prisiėmė mūsų kančias ir pirma mūsų įžengė į kryžiaus pergalę, prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą“, – sakė jis.

Po šv. Mišių, apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivysk. P. A. Rajič skaitė dvasinę konferenciją. Vėliau jam parodėme mūsų vienuolyną ir svečių namus. Viešnagė baigėsi šventiniais pietumis ir bendra nuotrauka.

Kitos naujienos

Šv. Mišios mūsų vienuolyne

Informacija apie su Šv. Mišių laiku susijusius pasikeitimus skelbiama šiame įraše ir lentoje prie seserų koplyčios durų.

Skaityti →
Dalinamės džiaugsmu – išleidome atvirukų rinkinį!

Šį rinkinį sudaro 10 atvirukų su Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolyno vaizdais.

Skaityti →
Kuo gyvena mūsų bendruomenė?

Marijos radijo laidoje „Aktualijos“ (ved. Liutauras Serapinas) ses. Daiva Marija ir ses. Ieva Marija papasakojo apie Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų bendruomenę, vienuolijos charizmą ir kasdienį gyvenimą.

Skaityti →