Parama

Seserys gyvena iš savo rankų darbo ir aukų, pasitikėdamos Dangaus Tėvo Apvaizda. Vilniaus šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolynas didele dalimi gyvuoja globėjų ir pagalbininkų dėka, ‒ jie su dėkingumu prisimenami kasdienėse seserų maldose. Visokia parama ir pagalba, remianti pašvęstųjų gyvenimą yra indėlis į Dievo Gailestingumo planą išgelbėti visus žmones ir „nušluostyti kiekvieną ašarą nuo jų akių“ (Apr 7, 17).

Seseris galite paremti:

  •  Asmenine pinigine auka

Pervesdami į sąskaitą:
Šv. Jono Seserų Vienuolynas
Įmonės kodas: 292081390
A. s. LT33 7044 0600 0130 3475
AB SEB bankas

  •  Skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) vienuolynui ir jo ūkiui išlaikyti;

1,2 % nuo jūsų jau sumokėto GMP galite skirti šiais trimis būdais:

1. Per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungti internetu www.deklaravimas.vmi.lt;
2. Atsisiųsti iš VMI internetinio puslapio prašymo formą (FR0512 v.4), ją atsispausdinti, užpildyti ranka ir išsiųsti voke šiuo adresu:

VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

3. Prašymo formą galite užpildyti tiesiog seserų vienuolyne.

Pildydami lapą, atkreipkite dėmesį:

Prašymo formą užpildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu. Tekstas turi būti įrašytas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, raidės ir skaičiai turi būti įrašyti į jiems skirtus laukelius; Laukelyje „5“ (mokestinis laikotarpis) įrašoma „20XX“. Laukelyje „6S“ kryželis.

Šv. Jono seserų vienuolyno juridinis kodas: 292081390.
Laukelyje „E2“ reikia įrašyti kodą: 192060790;
Formos laukelio „E3“ pildyti nereikia, nebent paramą skiriate konkrečiam dalykui;
Formos laukelyje „E4“ galite įrašyti „1,20“, jeigu visą paramą (t .y. 1,2%) skiriate mūsų vienuolynui;
Prašymo formas prašome pateikti iki nurodytos datos.

  • Pagalba vienuolyno ūkyje ir daiktine dovana, atsižvelgus į konkrečius vienuolyno poreikius.
✢ Nuoširdžiai dėkojame už paramą! ✢