KAS NAUJO?

Šv. Mišios mūsų vienuolyne

Informacija apie su Šv. Mišių laiku susijusius pasikeitimus skelbiama šiame įraše ir lentoje prie seserų koplyčios durų.

Skaityti →

Dalinamės džiaugsmu – išleidome atvirukų rinkinį!

Šį rinkinį sudaro 10 atvirukų su Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolyno vaizdais.

Skaityti →

Kuo gyvena mūsų bendruomenė?

Marijos radijo laidoje „Aktualijos“ (ved. Liutauras Serapinas) ses. Daiva Marija ir ses. Ieva Marija papasakojo apie Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų bendruomenę, vienuolijos charizmą ir kasdienį gyvenimą.

Skaityti →

Mūsų vienuolyne svečiavosi apaštalinis nuncijus

Rugsėjo 14 d., minint Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę, mūsų namuose lankėsi brangus svečias (ir mūsų kaimynas!) – apaštalinis nuncijus Lietuvoje Jo Ekscelencija arkivysk. Petar Antun Rajič.

Skaityti →

 Dėkingumas – tai, kas geriausiai apibūdina 25 metus Lietuvoje

„Prašau Dievo, kad būtumėte tas žiburys, šviečiantis visiems, kurie, prašę jūsų dvasinės pagalbos, palydėjimo, prie jūsų prisiliečia, prie jūsų glaudžiasi“, – sakė kard. Audrys Juozas Bačkis, padėkos šv. Mišių metu.

Skaityti →

Pasirodė ses. Gabrielės sudaryta knyga „Vienuolynų sodai ir augalai“

Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolynas išleido knygą, kuri supažindina su Šv. Galio abatijos sodais, šv. Hildegardos Bingenietės ir t. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos OFM vertintais augalais, pristato Pažaislio vienuolyno eremo sodus.

Skaityti →